Τι είναι το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT;

Ευρωψέματα, ας πούμε την αλήθεια (Περιβάλλον)

Το 1ο επεισόδιο της σειράς "Ευρωψέματα, Ας πούμε την Αλήθεια" το οποίο περιγράφει τη σημασία και το θετικό αποτέλεσμα των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για το περιβάλλον.

Ευρωψέματα, ας πούμε την αλήθεια (Erasmus)

Το 2ο επεισόδιο της σειράς "Ευρωψέματα, Ας πούμε την Αλήθεια" το οποίο περιγράφει μέσω προσωπικών εμπειριών, τα οφέλη της ανταλλαγής φοιτητών μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus.

Ευρωψέματα, ας πούμε την αλήθεια (ΕΣΠΑ)

Το 3ο επεισόδιο της σειράς "Ευρωψέματα, Ας πούμε την Αλήθεια", αφιερωμένο στα Ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΣΠΑ μέσω των οποίων, χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν χρηματοδοτηθεί.

Ευρωψέματα, ας πούμε την αλήθεια (Δικαιώματα Πολιτών)

Το 4ο επεισόδιο της σειράς "Ευρωψέματα, Ας πούμε την Αλήθεια" το οποίο περιγράφει υπηρεσίες και φορείς -άγνωστα πολλές φορές στο ευρύ κοινό- της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως μέσα εξυπηρέτησης των πολιτών.

Ευρωψέματα, Ας πούμε την Αλήθεια (Μικρή Επιχειρηματικότητα)

Το 5ο επεισόδιο της σειράς "Ευρωψέματα, Ας πούμε την Αλήθεια" αφιερωμένο στις μικρές επιχειρήσεις και τη χρηματοδότησή τους από Ευρωπαϊκά κονδύλια. Μέσα από παραδείγματα του ελληνικού επιχειρείν, αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος της ΕΕ στην τόνωση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Ευρωψέματα, Ας πούμε την Αλήθεια (Γεωργία)

Το 6ο και τελευταίο επεισόδιο της σειράς "Ευρωψέματα, Ας πούμε την Αλήθεια" το οποίο παρουσιάζει την εξέλιξη της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της ΕΕ και τη σημαντική βοήθεια που προσφέρει σε Έλληνες αγρότες μέσω προγραμμάτων που στοχεύουν στην γεωργική ανάπτυξη.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT αποτελεί ένα από τα κύρια εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την ΕΕ και τις προτεραιότητες της ΕΕ καθώς και για την προώθηση της συμμετοχικής άσκησης της ιδιότητας του πολίτη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT είναι η υπηρεσία, που παρέχει σε όλους τους πολίτες τη δυνατότητα να λαμβάνουν άμεσα πληροφορίες, συμβουλές και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα όργανα, τη νομοθεσία, τις πολιτικές και τα προγράμματα της Ε.Ε., καθώς και τις δυνατότητες κοινοτικής χρηματοδότησης.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe DIRECT Περιφέρειας Θεσσαλίας (με φορέα υποδοχής την Περιφέρεια Θεσσαλίας) μαζί με τα υπόλοιπα 18 νέα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης «Europe Direct», που επέλεξε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, ξεκίνησαν τη λειτουργία τους την 1η Ιανουαρίου 2013, ημερομηνία σημαντική καθώς συμπίπτει με το «2013: Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών».

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα: Europe Direct