deň ženy

Oblasť Tesália a fond regionálneho rozvoja Tesália, v rámci akcií Európskeho informačného centra - „Europe Direct“ v regióne Tesália a v spolupráci s Kultúrnym centrom učiteľov N. Larissa, Francúzsky inštitút Larissa, „Učitelia pre Európu“ a medzinárodný filmový festival Larissa „Artfools“, nahráva materiál na internet, z dôvodu osobitných okolností prevládajúcich pri pandémii koronavírusov a týkajúcich sa Medzinárodného dňa žien.
Táto akcia bola súčasťou oslavy Dňa žien, na marec a pretože sa to odkladalo, video sa nahrá na internet, na stránke Europe Direct - región Tesália / Larissa a Kultúrne stredisko učiteľov n. Larissa, na 23 november 2020. Príhovor predniesol filológ a člen predstavenstva POKEL, Anastasia Boubouresi, sa týka „rovnosti“ a predstavuje spätný pohľad na vývoj postavenia žien, v Grécku a Európe, od staroveku, do dnes, zatiaľ čo Fotini Katsiakou pozdraví, zástupca Európskeho informačného centra - "Europe Direct" v regióne Tesália a Evdokia Poimenidou, Podpredseda POKEL.

Tiež sa ti môže páčiť...