ränne: Komisjon hoogustab hädaabi Hispaania ja Kreeka

Euroopa Komisjon eraldas täiendavad hädaabi 45,6 miljon. eurot, et toetada Hispaania ja Kreeka, et täita rändeprobleemide.

Pidades silmas suurenenud saabumiste, η Hispaania θα λάβει 25,6 miljon. ευρώ προκειμένου να βελτιώσει την ικανότητα υποδοχής για αφίξεις στις νότιες ακτές της, ja Ceuta ja Melilla, ja aidata mastaabiefekti. Επιπλέον ποσό 20 miljon. ευρώ έχει διατεθεί στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) parandada vastuvõtutingimusi Kreeka, eriti saare Lesvos.

Hr.. Dimitris AVRAMOPOULOS, EOMISJON Migratsiooni, Siseasjade ja kodakondsuse, määratud: «Komisjon jätkab täita kohustust toetada liikmesriikide surve all. Hispaania on olnud kasv saabujate arv viimase aasta jooksul ja peame tugevdama toetust, et aidata juhtimise saabumiste arvu ning tagasipöördumist, kes ei ole elamisõigust. Kuigi ELi-Türgi avaldus on aidanud oluliselt vähendada saabujate arv Kreekas, seisab riik silmitsi märkimisväärse rändesurve, ιδίως στα νησιά. Έχει πλέον διατεθεί βοήθεια έκτακτης ανάγκης ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ προκειμένου να βοηθηθούν τα κράτη μέλη στη διαχείριση της μετανάστευσης.»

Uute rahastamisotsust jõudnud tähtsa eesmärgi vaatamisväärsus: üldine, Nüüd on komisjon teinud mobiliseerida hädaabi väärt άνω του 1 δισ. ευρώ aidata hallata rännet praeguse finantsraamistiku (2014-2020), toetust liikmesriikidele eraldatud enim mõjutatud, nagu Itaalia, samuti Kreeka, Bulgaaria, Horvaatia, Saksamaa, Rootsi ja, nüüd, ja Hispaania ka.

 

Hispaania

  • Ποσό 24,8 miljon. ευρώ έχει διατεθεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τον ισπανικό Ερυθρό Σταυρό για ένα έργο με στόχο την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, toidu ja peavarju saabuvate sisserändajate lõunakaldal Hispaania, ja Ceuta ja Melilla.
  • Περαιτέρω ποσό 720 000 ευρώ έχει διατεθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να βοηθηθεί στη βελτίωση της ποιότητας των εγκαταστάσεων επιστροφής και των υποδομών για μεταφορές επιστροφής.

Η χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης που διατίθεται στην Ισπανία προστίθεται στα 692 miljon. ευρώ που διατέθηκαν στην εν λόγω χώρα για τη διαχείριση της μετανάστευσης, piiride ja turvalisuse raames riiklikud programmid ajavahemikuks 2014-2020.

Kreeka

  • Το επιπλέον ποσό των 20 miljon. ευρώ που διατίθεται στην UNHCR θα χρησιμοποιηθεί για να βοηθηθεί η διαχείριση των εγκαταστάσεων υποδοχής στο νησί της Λέσβου, toetada projekte kohalike kogukondade ja anda täiendavaid hädamajutuskohtade saartel.
  • See summa võib kasutada ka suurendada laste kaitse ja vabahariduse, ja et vältida seksuaalset vägivalda ja soolise vägivalla.

Αυτή η απόφαση χρηματοδότησης προστίθεται στη χρηματοδοτική στήριξη ύψους άνω του 1,6 δισ. ευρώ που διέθεσε η Επιτροπή από το 2015 tegeleda rände väljakutsed Kreeka.

 

kirje

Välispiiride haldamist ja migratsiooni on komisjoni poliitilisi prioriteete Juncker algusest oma volituste, pärit poliitika suunised President Juncker juuli 2014 kui viimastel kõnes liidu olukorra kohta edasi 13 september 2017.

aga, ulatuses ja kiireloomuline po~genikekriisi 2015-2016 üllatunud Euroopas. Et vältida humanitaarkriisi ja võimaldada ühist vastust sellele enneolematu väljakutse, ja uute julgeolekuohtude, EL on kasutanud kõiki võimalikke paindlikkust olemasoleva eelarve ja lisaressursse. Πέρα από τα αρχικά κονδύλια ύψους 6,9 δισ. ευρώ για το ΤΑΜΕ και το ΤΕΑ (piirivalve) ajavahemikuks 2014-2020, κινητοποιήθηκε πρόσθετο ποσό ύψους 3,9 δισ. ευρώ, δηλαδή συνολικά 10,8 δισ. ευρώ για τη μετανάστευση, välispiiride haldamist ja sisejulgeoleku, ilma et see sisaldaks suur hulk rahalisi vahendeid on mobiliseerida tegeleda po~genikekriisi väljaspool ELi.

Tuginedes saadud õppetunnid, teeb komisjon ettepaneku kahekordistada rahastamise kõigis valdkondades, με τη χορήγηση 10,4 δισ. ευρώ για τη μετανάστευση, 9,3 δισ. ευρώ για τη διαχείριση των συνόρων, 2,5 δισ. ευρώ για την εσωτερική ασφάλεια και 1,2 δισ. ευρώ για τον ασφαλέστερο παροπλισμό πυρηνικών δραστηριοτήτων σε ορισμένα κράτη μέλη, δηλαδή ποσό που ανέρχεται σε πάνω από 23 δισ. ευρώ συνολικά. lisa-, toetust ELi ametite turvalisuse, της διαχείρισης των συνόρων και της μετανάστευσης θα αυξηθεί από 4,2 δισ. ευρώ σε 14 δισ. ευρώ.

 

Lisainformatsiooni

Pressiteade: ELi eelarve: teeb komisjon ettepaneku oluliselt suurenenud vahendeid, et tugevdada piiride ja sisserände

Pressiteate ELi veebilehel (Pressiteade inglise)Otsi kättesaadavad tõlked selle linkET•••

Võite ka nagu ...