emigracja: Komisja stawia się pomoc finansową w Hiszpanii i Grecji

Komisja Europejska przeznaczyła dodatkową pomoc w nagłych wypadkach 45,6 milion. euro na wsparcie Hiszpanii i Grecji w celu sprostania wyzwań związanych z migracją.

W świetle zwiększonych przyjazdów, η Hiszpania θα λάβει 25,6 milion. ευρώ προκειμένου να βελτιώσει την ικανότητα υποδοχής για αφίξεις στις νότιες ακτές της, i Ceuta i Melilla, i pomóc w zwiększeniu zwrotu. Επιπλέον ποσό 20 milion. ευρώ έχει διατεθεί στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) w celu poprawy warunków przyjmowania w Grecja, szczególnie na wyspie Lesbos.

Pan. Dimitris Awramopulos, miMigracja OMISJĘ, Spraw Wewnętrznych i Obywatelstwa, stwierdził: «Komisja w dalszym ciągu realizować swoje zobowiązanie do wspierania państw członkowskich znajdujących się pod presją. Hiszpania nastąpił wzrost liczby przyjazdów w ciągu ostatniego roku i musimy zintensyfikować nasze wsparcie, aby pomóc w zarządzaniu liczby przyjazdów i powrotu tych, którzy nie mają prawa pobytu. Chociaż oświadczenie UE-Turcja znacznie przyczynił się do zmniejszenia liczby przyjazdów w Grecji, kraj nadal stoi przed poważnymi presji migracyjnej, ιδίως στα νησιά. Έχει πλέον διατεθεί βοήθεια έκτακτης ανάγκης ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ προκειμένου να βοηθηθούν τα κράτη μέλη στη διαχείριση της μετανάστευσης.»

Z nowych decyzji finansowania osiągnęła ważny cel orientacyjny: ogólny, Komisja obecnie zmobilizowana pomoc w nagłych wypadkach wartości άνω του 1 δισ. ευρώ pomóc zarządzania migracją w ramach obecnej perspektywy finansowej (2014-2020), Wsparcie przyznane dla państw członkowskich najbardziej dotkniętych, jak na przykład Włochy, Grecja, Bułgaria, Chorwacja, Niemcy, Szwecja i, teraz, i Hiszpania również.

 

Hiszpania

  • Ποσό 24,8 milion. ευρώ έχει διατεθεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τον ισπανικό Ερυθρό Σταυρό για ένα έργο με στόχο την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, jedzenie i schronienie dla imigrantów przybywających na południowym wybrzeżu Hiszpanii, i Ceuta i Melilla.
  • Περαιτέρω ποσό 720 000 ευρώ έχει διατεθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να βοηθηθεί στη βελτίωση της ποιότητας των εγκαταστάσεων επιστροφής και των υποδομών για μεταφορές επιστροφής.

Η χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης που διατίθεται στην Ισπανία προστίθεται στα 692 milion. ευρώ που διατέθηκαν στην εν λόγω χώρα για τη διαχείριση της μετανάστευσης, granic i bezpieczeństwa w ramach programów krajowych na lata 2014-2020.

Grecja

  • Το επιπλέον ποσό των 20 milion. ευρώ που διατίθεται στην UNHCR θα χρησιμοποιηθεί για να βοηθηθεί η διαχείριση των εγκαταστάσεων υποδοχής στο νησί της Λέσβου, na wsparcie projektów lokalnych społeczności i zapewnienie dalszego tymczasowego zakwaterowania na wyspach.
  • Kwota ta będzie również wykorzystywana w celu zwiększenia ochrony dzieci i edukacji nieformalnej, i do zapobiegania przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć.

Αυτή η απόφαση χρηματοδότησης προστίθεται στη χρηματοδοτική στήριξη ύψους άνω του 1,6 δισ. ευρώ που διέθεσε η Επιτροπή από το 2015 w celu sprostania wyzwaniom migracji w Grecji.

 

rekord

Zarządzanie granicami i migracją są priorytety polityczne Komisji Juncker od początku swojego mandatu, z wytyczne polityki prezes Juncker lipca 2014 jako ostatnie mowy członkowskie Unii na 13 wrzesień 2017.

jednak, zakres i pilny charakter kryzysu uchodźców 2015-2016 zaskoczony Europa. W celu uniknięcia kryzysu humanitarnego i umożliwić wspólną odpowiedź do tej bezprecedensowej prowokacji, i nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa, UE wykorzystuje każdą możliwą elastyczność w ramach istniejącego budżetu na uruchomienie dodatkowych środków. Πέρα από τα αρχικά κονδύλια ύψους 6,9 δισ. ευρώ για το ΤΑΜΕ και το ΤΕΑ (straż graniczna) za okres 2014-2020, κινητοποιήθηκε πρόσθετο ποσό ύψους 3,9 δισ. ευρώ, δηλαδή συνολικά 10,8 δισ. ευρώ για τη μετανάστευση, zarządzanie granicami i bezpieczeństwa wewnętrznego, nawet w tym dużą ilość środków została zmobilizowana do rozwiązania kryzysu uchodźców poza UE.

Opierając się na zdobytych doświadczeń, Komisja proponuje obecnie podwojenie środków we wszystkich obszarach, με τη χορήγηση 10,4 δισ. ευρώ για τη μετανάστευση, 9,3 δισ. ευρώ για τη διαχείριση των συνόρων, 2,5 δισ. ευρώ για την εσωτερική ασφάλεια και 1,2 δισ. ευρώ για τον ασφαλέστερο παροπλισμό πυρηνικών δραστηριοτήτων σε ορισμένα κράτη μέλη, δηλαδή ποσό που ανέρχεται σε πάνω από 23 δισ. ευρώ συνολικά. dodatkowy, Wsparcie agencji UE dotyczących bezpieczeństwa, της διαχείρισης των συνόρων και της μετανάστευσης θα αυξηθεί από 4,2 δισ. ευρώ σε 14 δισ. ευρώ.

 

więcej informacji

Informacja prasowa: Budżet UE: Komisja proponuje znaczne zwiększenie finansowania dla wzmocnienia granic i imigracji

Nacisnąć zwolnienie na stronie internetowej UE (Komunikat prasowy w języku angielskim)Szukaj przekładów tego linkaPL•••

Może Ci się spodobać...