sťahovanie: Komisia stupňuje núdzovú pomoc Španielsku a Grécku

Európska komisia pridelí dodatočné núdzové pomoc 45,6 milión. eur na podporu Španielsku a Grécku za účelom splnenia problémov spojených s migráciou.

S ohľadom na zvýšené príchodov, η španielsko θα λάβει 25,6 milión. ευρώ προκειμένου να βελτιώσει την ικανότητα υποδοχής για αφίξεις στις νότιες ακτές της, a Ceuta a Melilla, a pomáhať pri zvyšovaní návratnosti. Επιπλέον ποσό 20 milión. ευρώ έχει διατεθεί στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) s cieľom zlepšiť podmienky prijatia v grécko, najmä na ostrove Lesbos.

pán. Dimitris AVRAMOPOULOS, EOMISIE Migration, Vnútorné veci a občianstvo, uvedený: «Komisia bude aj naďalej realizovať svoj záväzok podporovať členské štáty pod tlakom. Španielsko má byť v priebehu minulého roka nárast počtu príjazdov a musíme zintenzívniť našu podporu a pomoc v konaní počte príjazdov a návrate tých, ktorí nemajú právo na pobyt. Hoci vyhlásenie EÚ a Tureckom významne prispela k zníženiu počtu príjazdov v Grécku, krajina stále čelí významným migračným tlakom, ιδίως στα νησιά. Έχει πλέον διατεθεί βοήθεια έκτακτης ανάγκης ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ προκειμένου να βοηθηθούν τα κράτη μέλη στη διαχείριση της μετανάστευσης.»

S novými rozhodnutie o financovaní dosiahol dôležitým cieľom medzník: celkovo, Komisia teraz zmobilizoval hodnotu núdzovú pomoc άνω του 1 δισ. ευρώ pomáhať riadiť migráciu v rámci súčasného finančného rámca (2014-2020), Podpora vydávané členským štátom najviac postihnuté, ako je Taliansko, spojovacie potrubie Grécko, Bulharsko, Chorvátsko, Nemecko, Švédsko a, teraz, a španielsko tiež.

 

španielsko

  • Ποσό 24,8 milión. ευρώ έχει διατεθεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τον ισπανικό Ερυθρό Σταυρό για ένα έργο με στόχο την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, jedlo a prístrešie pre migrantov, ktorí prídu na južnom pobreží Španielska, a Ceuta a Melilla.
  • Περαιτέρω ποσό 720 000 ευρώ έχει διατεθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να βοηθηθεί στη βελτίωση της ποιότητας των εγκαταστάσεων επιστροφής και των υποδομών για μεταφορές επιστροφής.

Η χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης που διατίθεται στην Ισπανία προστίθεται στα 692 milión. ευρώ που διατέθηκαν στην εν λόγω χώρα για τη διαχείριση της μετανάστευσης, hraníc a bezpečnosti v rámci národných programov na obdobie 2014-2020.

grécko

  • Το επιπλέον ποσό των 20 milión. ευρώ που διατίθεται στην UNHCR θα χρησιμοποιηθεί για να βοηθηθεί η διαχείριση των εγκαταστάσεων υποδοχής στο νησί της Λέσβου, na podporu projektov miestnych spoločenstiev a poskytnúť ďalšie núdzové ubytovanie na ostrovoch.
  • Táto suma sa tiež využije na posilnenie ochrany detí a neformálneho vzdelávania, a predchádzať sexuálnemu násiliu a násiliu na základe pohlavia.

Αυτή η απόφαση χρηματοδότησης προστίθεται στη χρηματοδοτική στήριξη ύψους άνω του 1,6 δισ. ευρώ που διέθεσε η Επιτροπή από το 2015 riešiť problémy s migráciou v Grécku.

 

rekord

Riadenie hraníc a migrácie sú politické priority Komisie Junckera od začiatku svojho mandátu, z Usmernenia politiky predseda Juncker júla 2014 i nedávnej Reč štát Únie na 13 septembra 2017.

však, rozsah a naliehavosť krízy utečencov 2015-2016 prekvapený Europe. Za účelom zabránenia humanitárnej krízy a umožní spoločnú reakciu na túto bezprecedentnú výzvu, a nové bezpečnostné hrozby, EÚ využila každú možnú flexibilitu v rámci existujúceho rozpočtu pre mobilizáciu dodatočných zdrojov. Πέρα από τα αρχικά κονδύλια ύψους 6,9 δισ. ευρώ για το ΤΑΜΕ και το ΤΕΑ (hraničnej polície) za obdobie 2014-2020, κινητοποιήθηκε πρόσθετο ποσό ύψους 3,9 δισ. ευρώ, δηλαδή συνολικά 10,8 δισ. ευρώ για τη μετανάστευση, správa hraníc a vnútornej bezpečnosti, bez sám obsahoval veľké množstvo finančných prostriedkov bol využitý k riešeniu krízy utečenca mimo EÚ.

V nadväznosti na skúsenosti získané, Komisia teraz navrhuje, aby zdvojnásobiť financovanie vo všetkých oblastiach, με τη χορήγηση 10,4 δισ. ευρώ για τη μετανάστευση, 9,3 δισ. ευρώ για τη διαχείριση των συνόρων, 2,5 δισ. ευρώ για την εσωτερική ασφάλεια και 1,2 δισ. ευρώ για τον ασφαλέστερο παροπλισμό πυρηνικών δραστηριοτήτων σε ορισμένα κράτη μέλη, δηλαδή ποσό που ανέρχεται σε πάνω από 23 δισ. ευρώ συνολικά. dodatočný, Podpora agentúr EÚ v oblasti bezpečnosti, της διαχείρισης των συνόρων και της μετανάστευσης θα αυξηθεί από 4,2 δισ. ευρώ σε 14 δισ. ευρώ.

 

viac informácií

Tlačová správa: rozpočet EÚ: Komisia navrhuje výrazné zvýšenie finančných prostriedkov na posilnenie hraníc a prisťahovalectvo

Tlačové správy na webových stránkach EÚ (Tlačová správa v angličtine)Hľadanie dostupné preklady tohto odkazuEN•••

Tiež sa ti môže páčiť...