migracije: Komisija krepi nujno pomoč Španiji in Grčiji

Evropska komisija namenila dodatno nujno pomoč za 45,6 milijonov. evrov za podporo Španijo in Grčijo, da bi izpolnili migracijske izzive, s katerimi se soočajo.

Glede na povečanje prihodov, η Španija θα λάβει 25,6 milijonov. ευρώ προκειμένου να βελτιώσει την ικανότητα υποδοχής για αφίξεις στις νότιες ακτές της, in Ceuta in Melilla, in za pomoč pri povečanju donosnosti. Επιπλέον ποσό 20 milijonov. ευρώ έχει διατεθεί στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) izboljšati pogoje za sprejem v Grčija, zlasti na otoku Lesvos.

Mr.. Dimitris AVRAMOPOULOS, EOMISIJE migracije, Notranje zadeve in državljanstvo, navedeno: «Komisija še naprej izvaja svojo zavezo za podporo državam članicam pod pritiskom. Španija je bila povečanje števila prihodov v zadnjem letu in moramo okrepiti našo podporo za pomoč pri upravljanju števila prihodov in vračanje tistih, ki nimajo pravice do prebivanja. Čeprav je izjava EU in Turčijo pomembno prispevala k zmanjšanju števila prihodov v Grčiji, država še vedno sooča s pomembnimi migracijskih pritiskov, ιδίως στα νησιά. Έχει πλέον διατεθεί βοήθεια έκτακτης ανάγκης ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ προκειμένου να βοηθηθούν τα κράτη μέλη στη διαχείριση της μετανάστευσης.»

Z novimi odločitev o financiranju dosegla pomemben cilj mejnik: skupni, Komisija je zdaj mobilizirala vredno pomoč v sili άνω του 1 δισ. ευρώ za pomoč pri upravljanju migracij v okviru sedanjega finančnega okvira (2014-2020), podpora dodeljena državam članicam najbolj prizadela, kot Italija, Grčija, Bolgarija, Hrvaška, Nemčija, Švedska in, zdaj, in Španija prav tako.

 

Španija

  • Ποσό 24,8 milijonov. ευρώ έχει διατεθεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τον ισπανικό Ερυθρό Σταυρό για ένα έργο με στόχο την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, hrano in zavetje za migrante, ki prihajajo na južni obali Španije, in Ceuta in Melilla.
  • Περαιτέρω ποσό 720 000 ευρώ έχει διατεθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να βοηθηθεί στη βελτίωση της ποιότητας των εγκαταστάσεων επιστροφής και των υποδομών για μεταφορές επιστροφής.

Η χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης που διατίθεται στην Ισπανία προστίθεται στα 692 milijonov. ευρώ που διατέθηκαν στην εν λόγω χώρα για τη διαχείριση της μετανάστευσης, meje in varnost v okviru nacionalnih programov za obdobje 2014-2020.

Grčija

  • Το επιπλέον ποσό των 20 milijonov. ευρώ που διατίθεται στην UNHCR θα χρησιμοποιηθεί για να βοηθηθεί η διαχείριση των εγκαταστάσεων υποδοχής στο νησί της Λέσβου, podpirati projekte lokalnih skupnosti ter zagotoviti nadaljnje sili namestitev na otokih.
  • Ta znesek se bo uporabljal tudi za izboljšanje zaščite otrok in neformalnega izobraževanja, in za preprečevanje spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola.

Αυτή η απόφαση χρηματοδότησης προστίθεται στη χρηματοδοτική στήριξη ύψους άνω του 1,6 δισ. ευρώ που διέθεσε η Επιτροπή από το 2015 na izzive migracije v Grčiji.

 

zapis

Za upravljanje meja in migracij so politične prednostne naloge Komisije Juncker od začetka svojega mandata, iz smernice za politike predsednik Juncker julij 2014 kot je nedavno govor članica Zveze na 13 september 2017.

vendar, obseg in nujnost begunske krize 2015-2016 presenečen Europe. Da bi preprečili humanitarno krizo in omogočili skupen odziv na to izjemno izziv, in nove grožnje varnosti, EU je uporabila vse možne prožnosti v okviru obstoječega proračuna za mobilizacijo dodatnih sredstev. Πέρα από τα αρχικά κονδύλια ύψους 6,9 δισ. ευρώ για το ΤΑΜΕ και το ΤΕΑ (mejna policija) za obdobje 2014-2020, κινητοποιήθηκε πρόσθετο ποσό ύψους 3,9 δισ. ευρώ, δηλαδή συνολικά 10,8 δισ. ευρώ για τη μετανάστευση, upravljanje meja in notranje varnosti, celo brez vključno z veliko količino finančnih sredstev je bila uporabi za reševanje krize begunca zunaj EU.

Na podlagi izkušenj, pridobljenih, Komisija zdaj predlaga podvojitev sredstev na vseh področjih, με τη χορήγηση 10,4 δισ. ευρώ για τη μετανάστευση, 9,3 δισ. ευρώ για τη διαχείριση των συνόρων, 2,5 δισ. ευρώ για την εσωτερική ασφάλεια και 1,2 δισ. ευρώ για τον ασφαλέστερο παροπλισμό πυρηνικών δραστηριοτήτων σε ορισμένα κράτη μέλη, δηλαδή ποσό που ανέρχεται σε πάνω από 23 δισ. ευρώ συνολικά. dodatna, Podpora agencij EU na področju varnosti, της διαχείρισης των συνόρων και της μετανάστευσης θα αυξηθεί από 4,2 δισ. ευρώ σε 14 δισ. ευρώ.

 

več informacij

Sporočilo za javnost: Proračun EU: Komisija predlaga znatno povečanje sredstev za krepitev meja in priseljevanje

Da bi sporočilo za javnost na spletni strani EU (Sporočilo za javnost v angleščini)Poiščite razpoložljive prevode tej povezaviSL•••

Lahko se tudi všeč ...