Покана за изразяване на интерес за европейските документационни центрове (SWF)

 

Τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης συμβάλλουν στις δραστηριότητες επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ЕС) με στόχο την καλύτερη επικοινωνία με τους πολίτες, ιδίως με την ακαδημαϊκή κοινότητα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, και την παροχή εμπεριστατωμένων πληροφοριών όσον αφορά την ΕΕ και τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

подробно:

HTTPS://ec.europa.eu/greece/news/20180523_call_for_expression_of_interest_el

 

Може да харесате още...