Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ΣΜΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύναψη Μίσθωσης Έργου στα πλαίσιο του προγράμματος Europe Direct 2018-2020.

Μπορείτε να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α.Π.848/21-02-2019, ΑΔΑ:6Ρ1ΚΘΟΧ-ΚΙΓ, ΚΗΜΔΗΣ:19PROC004502440) για ΣΜΕ από τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΜΕ 2019- ΑΔΑ 6Ρ1ΚΘΟΧ-ΚΙΓ

Υποβολή Προτάσεων μέχρι και  Δευτέρα 4/3/2019, ώρα 14.00 αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς (συστημένο).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...