Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ΣΜΕ

Ring för offert Lease Project inom ramen för programmet Europa Direkt 2018-2020.

Du kan ladda ner samtals (A.P.848 / 2019/02/21, tillsättningsmyndigheten:6R1KTHOCH-KIG, KIMDIS:19PROC004502440) Terminer på länken nedan:

SAMTALS Futures 2019- SAA 6R1KTHOCH-KIG

Υποβολή Προτάσεων μέχρι και Δευτέρα 4/3/2019, tid 14.00 personligen eller per post (rekommenderat).

Du kanske också gillar...