В живота условия глад 8% от населението на ЕС

времеви изгаряне въпроса за глада на повдига "Европейската гражданска инициатива", преди Европейската комисия.
Чрез известна институция на ЕС, което дава възможност да предложи конкретни законодателни промени в някоя област, че Комисията има право да предложи законодателство, гражданите, официално регистрирани предложението, озаглавен "Спрете недохранване на 8% Европейската население ".

организаторите на гражданската инициатива характеризират "неприемливи" от факта, че 46 милиона европейски граждани продължават да "не успеят да купят качествена храна всеки втори ден", независимо от факта, че ЕС разполага с втората по големина в света БВП.

Целите за предложената инициатива е "да накара правителствата спешно да реши проблема с глада" и "да се подчертае, че отговорността за отстраняване на проблема е в ръцете на правителствата.

Хората, които отговарят за инициативата са създали подробен списък от действия, за които да приканят Комисията да представи законодателни предложения. Те включват действия, като например създаването на програма за предоставяне на ваучери за храна и реформата на селскостопанските пазари, и нова система за класификация на отпадъците, храна с подобни цели и правила за обработка на.

подробно:
www.euractiv.gr

Може да харесате още...