I svält villkor liv 8% av EU: s befolkning

Den tids brännande frågan om hunger höjer "europeiska medborgarinitiativet" innan EU-kommissionen.
Genom känd EU-institution, vilket ger medborgarna möjlighet att föreslå konkreta lagändringar till alla fält som kommissionen har befogenhet att föreslå lagstiftning, officiellt registrerade förslaget, med titeln "Stoppa undernäring av 8% Europas befolkning ".

Initiativet arrangörerna karakterisera "oacceptabelt" att 46 miljoner europeiska medborgare fortsätter att "misslyckas med att köpa en kvalitet måltid varannan dag", trots det faktum att EU har den näst största BNP i världen.

Målen för det föreslagna initiativet är "att driva regeringar att snarast ta itu med problemet med hunger" och "för att understryka att ansvaret för att eliminera problemet ligger hos regeringarna.

De personer som ansvarar för initiativet har upprättat en detaljerad lista över åtgärder som uppmanar kommissionen att lägga fram lagstiftningsförslag. Dessa inkluderar åtgärder som skapandet av ett program för att ge matkuponger och reformen av jordbruksmarknaderna, och ett nytt system för matavfall med liknande syften och behandlingsregler klassificering.

i detalj:
www.euractiv.gr

Du kanske också gillar...