30 Administratiivsed töötajate valdkonnas andmekaitse

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) korraldab avaliku konkursi, põhineb kvalifikatsiooni ja eksamite, για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων από τον οποίο ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων μπορεί να προσλαμβάνει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (AD).

Ülesannete hulka aruannete koostamise, arvamused, suunised, soovitused, parimaid tavasid ja otsuseid, et tagada tõlgendamise ja rakendamise määruste (EÜ) ei. 45/2001 (mis on praegu läbivaatamisel) ja (OF) 2016/679 (General määruse Privaatsus) Euroopa Parlamendi ja nõukogu ja direktiivi (EL) 2016/680 Euroopa Parlamendi ja nõukogu kaitse politsei andmed, ja muude asjakohaste ELi õigusaktide, ja jälgida poliitilisi arenguid ja õigusaktid seoses isikuandmete kaitse.

Soovitud laureaatide: 30

registreerimistähtaja: 11 september 2018 edasi 12.00 (keskpäev), Kesk.

seotud link:
https://eur-lex.europa.eu/

Võite ka nagu ...