Πίνακας Υποψηφίων προς Συνέντευξη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 428 08/02/2016

Δημοσιεύεται ο Πίνακας Υποψηφίων προς συνέντευξη για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με Α.Π.428-8/2/2016.

The interviews will be held Thursday 24/03/2016.

Download: Table candidates for interview

You may also like...