EUROPE DIRECT ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Den europæiske informationscenter Europe Direct er en af ​​de vigtigste redskaber i Den Europæiske Union (EU) at informere EU-borgerne om EU og EU 's prioriteter og fremme medborgerskab på lokalt og regionalt niveau.

Den europæiske informationscenter Europe Direct er en service, hvor alle borgere til at indhente oplysninger, tips og svar på spørgsmål om institutionerne, loven, politikker og EU-programmer, og muligheder Fællesskabets finansieringsmuligheder.

Den europæiske informationscenter Europe Direct Thessalien (at være vært for Thessalien Region) med resten 18 Nye Centers of European Information «Europe Direct», valgt af Europa-Kommissionens Repræsentation i Grækenland, De begyndte at operere den 1. januar 2013, vigtig dato, da det falder sammen med "2013: Borgernes Europaår '.

For mere information, besøg venligst: Europe Direct