EUROPE DIRECT Tesalija Informativni centar za europske

Europski informacijski centar EUROPE DIRECT je jedan od glavnih alata Europske unije (EU) informirati europskih građana o EU i prioritetima EU-a za promicanje sudjelovanja građanstva na lokalnoj i regionalnoj razini.

Europski informacijski centar EUROPE DIRECT je servis, koji omogućuje svim građanima za dobivanje informacija, savjete i odgovore na pitanja o ustanovama, zakon, politika i programa EU, i mogućnosti financiranja Zajednice.

Europski informacijski centar Europe Direct Tesalija (domaćin Thessaly Regija) s ostatkom 18 Novi Centri Europsko informacijsko «Europe Direct», izabrani od strane Europske komisije u Grčkoj, Počeli su s radom 1. siječnja 2013, značajan datum, jer se poklapa s "2013: Europska godina građana '.

Za više informacija posjetite: Europe Direct