EUROPE DIRECT Thessalië Europees informatiecentrum

De European Information Center EUROPE DIRECT is een van de belangrijkste instrumenten van de Europese Unie (EU) om de Europese burgers te informeren over de EU en de prioriteiten van de EU en participerend burgerschap op lokaal en regionaal niveau te bevorderen.

De European Information Center EUROPE DIRECT is een dienst, die alle burgers in staat stelt om informatie te verkrijgen, tips en antwoorden op vragen over de instellingen, wetgeving, het beleid en de programma's van de EU, en de mogelijkheden van de communautaire financiering.

Het centrum van de European Information Europe Direct Thessalië (om de regio Thessalië hosten) samen met de rest 18 Nieuwe Centers of European Information «Europe Direct», door de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Griekenland gekozen, Ze begonnen de werking op 1 januari 2013, belangrijke datum omdat het samenvalt met de "2013: Europees Jaar van de burger ".

Voor meer informatie kunt u terecht op: Europe Direct