EUROPE DIRECT ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Európske informačné centrum EUROPE DIRECT je jedným z hlavných nástrojov Európskej únie (EÚ) informovať európskych občanov o EÚ a priority EÚ a aby podporovali participatívnej občianstvo na miestnej a regionálnej úrovni.

Európske informačné centrum EUROPE DIRECT je služba, čo umožňuje všetkým občanom získať informácie, tipy a odpovede na otázky o inštitúciách, zákon, politiky a programy EÚ, a možnosti financovania Spoločenstva.

Európske informačné centrum Europe Direct Thessalie (hostiť Tesália kraj) so zvyškom 18 Nové Centers of European Information «Europe Direct», vybraní Zastúpenie Európskej komisie v Grécku, Začali prevádzky 1. januára 2013, významný deň, pretože sa zhoduje s "2013: Európsky rok občanov ".

Pre viac informácií navštívte: Europe Direct