EUROPE DIRECT Tesalija EVROPSKI INFORMACIJSKI CENTER

Evropski informacijski center EUROPE DIRECT je eno glavnih orodij Evropske unije (EU) obveščanje evropskih državljanov o EU in prednostnih nalog EU ter spodbujanje participativnega državljanstva na lokalni in regionalni ravni.

Evropski informacijski center EUROPE DIRECT je služba, ki vsem državljanom omogoča, da pridobijo informacije, nasveti in odgovori na vprašanja o institucijah, zakon, politike in programi EU, in možnosti financiranja Skupnosti.

Evropski informacijski center Europe Direct Tesalija (gostiti Tesalija regije) s preostalim 18 Novi centri Evropska informacijska "Europe Direct", Predstavništvo Evropske komisije v Grčiji izbrali, Ti je začel delovati 1. januarja 2013, pomemben datum, saj sovpada z "2013: Evropsko leto državljanov ".

Za več informacij obiščite: Europe Direct