Author: Сократ Golden

#ReadyToChange – пластмасови изделия за еднократна: вие сте готови да се промени;

За популяризирането на устойчивите алтернативи на пластмасови изделия за еднократна употреба, за 5 юни 2018 Европейската комисия стартира разяснителна кампания. Η εκστρατεία αυτή εγκαινιάστηκε κατά...

В живота условия глад 8% от населението на ЕС

В живота условия глад 8% от населението на ЕС

времеви изгаряне въпроса за глада на повдига "Европейската гражданска инициатива", преди Европейската комисия. Чрез известна институция на ЕС, ο οποίος δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να προτείνουν συγκεκριμένες νομοθετικές αλλαγές...

30 Административни служители в областта на защита на личните данни

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира открит конкурс, въз основа на квалификация и изпити, για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων από τον οποίο ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων μπορεί να προσλαμβάνει νέα μέλη της δημόσιας...

миграция: Комисията се приближава спешна помощ за Испания и Гърция

Европейската комисия отпусната допълнителна спешна помощ на 45,6 милион. евро за подкрепа на Испания и Гърция, за да отговори миграционните предизвикателства. С оглед на увеличените пристигания, η Ισπανία θα...

Официално представяне на действията Teachers4Europe мрежа средно образование Тесалия

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ EUROPE DIRECT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Παρασκευή 1 юни 2018 «Επίσημη παρουσίαση δράσεων του δικτύου Teachers4Europe Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας» Τον καλαίσθητο και φιλόξενο χώρο του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας, με...

Вървим за рак

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ EUROPE DIRECT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Κυριακή 10 юни 2018 «Περπατάμε για τον καρκίνο» Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Λάρισας με την στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας...

Покана за изразяване на интерес за европейските документационни центрове (SWF)

  Τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης συμβάλλουν στις δραστηριότητες επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ЕС) με στόχο την καλύτερη επικοινωνία με τους πολίτες, ιδίως με την ακαδημαϊκή κοινότητα σε τοπικό και...

Пластмасови изделия за еднократна употреба: Нови правила на ЕС за намаляване на отпадъците в морето

Тъй като количеството на вредните пластмасови отпадъци в океаните и моретата нараства все, Европейската комисия предлага нови правила за целия ЕС, които поставят в мерника 10 πλαστικά...

Инициатива Discover ЕС Европейски съюз

ви 18 години; любовта приключение; Ако отговорът е да, се пригответе да опознаем Европа чрез участие в инициатива на Европейския съюз DiscoverEU, което ще даде 15.000 περίπου νέους/ες τη δυνατότητα να λάβουν μια...

Тържествена затваряне Тесалия средно образование училища 2017-2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ EUROPE DIRECT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Παρασκευή 01 юни 2018 «Τελετή λήξης Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας 2017-2018» Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Εφορία Αρχαιοτήτων Λάρισας, το Περιφερειακό...