Author: Сократ Golden

WiFi4EU | Безплатен Wi-Fi свързаност за Европа

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να εξασφαλίσει δωρεάν συνδεσιμότητα Wi-Fi για τους πολίτες και τους επισκέπτες σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, πλατείες, δημόσια κτίρια, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας και μουσεία, παντού στην Ευρώπη μέσω του WiFi4EU....

Европейските избори 2019: Какво означава Европа да направи за мен

Τι κάνει η Ευρώπη για μένα Σύντομα, ευανάγνωστα σημειώματα για τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ έχει βελτιώσει τη ζωή των πολιτών. Γρήγορη και απλή πλοήγηση ανά περιοχή, επάγγελμα, δραστηριότητες...

Есенни икономически прогнози 2018: стабилна, но по-малко динамичен растеж на фона на висока несигурност

Βρυξέλλες, 8 ноември 2018 Η ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ προβλέπεται να σημειώσει πτώση από 2,4% то 2017, το υψηλότερο επίπεδο της δεκαετίας, в 2,1%, то 2018, και στη συνέχεια σε 1,9% το 2019...

Σε πρωτοφανές υψηλό επίπεδο η στήριξη του ευρώ από τους πολίτες της ευρωζώνης

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι το 74% των πολιτών της ευρωζώνης δηλώνουν ότι το ευρώ είναι θετικό για την ΕΕ στο σύνολό της. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο αφότου τέθηκε αυτή η ερώτηση για πρώτη...

Зелената Тесалия Стоун и кариери Chasampalis

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ EUROPE DIRECT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «Ο Πράσινος Θεσσαλικός Λίθος και τα λατομεία της Χασάμπαλης» Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η ΕΚΠΟΛ, το Κέντρο Ευρωπαϊκής...

Многоезичието Европейски ден

В района на Тесалия и Фонда за регионално развитие на Тесалия, στο πλαίσιο των δράσεων του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – «Europe Direct» Περιφέρειας Θεσσαλίας συμμετείχε σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας, το Δίκτυο Εκπαιδευτικών...

Фестивал на Егейско море

събота 04 Αυγούστου στο λιμάνι του Αγιοκάμπου πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την εκστρατεία και τους τρόπους πρόληψης, αντιμετώπισης και τον τερματισμό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης που έχει...

#ReadyToChange – пластмасови изделия за еднократна: вие сте готови да се промени;

За популяризирането на устойчивите алтернативи на пластмасови изделия за еднократна употреба, за 5 юни 2018 Европейската комисия стартира разяснителна кампания. Η εκστρατεία αυτή εγκαινιάστηκε κατά...

В живота условия глад 8% от населението на ЕС

В живота условия глад 8% от населението на ЕС

времеви изгаряне въпроса за глада на повдига "Европейската гражданска инициатива", преди Европейската комисия. Чрез известна институция на ЕС, ο οποίος δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να προτείνουν συγκεκριμένες νομοθετικές αλλαγές...

30 Административни служители в областта на защита на личните данни

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира открит конкурс, въз основа на квалификация и изпити, για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων από τον οποίο ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων μπορεί να προσλαμβάνει νέα μέλη της δημόσιας...