Διαδικτυακή δράση Αποκατάσταση της Βιοποικιλότητας της Θεσσαλίας

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021

Διαδικτυακή εκδήλωση EUROPE DIRECT Περιφέρειας Θεσσαλίας

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση στο you tube https://youtu.be/Crn4bvHMfXg

ή στο f/b του EUROPE DIRECT Περιφέρειας Θεσσαλίας

Lahko se tudi všeč ...