Επιπτώσεις πανδημίας COVID19 στους πολίτες και στις τοπικές κοινωνίες, τρόποι ανάκαμψης-Διαδικτυακή δράση

Πέμπτη 15/12/2022, 11.00 π.μ.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη δάση από τη σελίδα μας Europe Direct Larissa ή από το YouTube: https://youtu.be/Q2LaSx7Czas

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...