Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία GREEN DEAL Προτεραιότητες και Στρατηγικές

Διαδικτυακή Δράση Τρίτη 29/06/2021

Το EUROPE DIRECT Περιφέρειας Θεσσαλίας, στα πλαίσια των προγραμματισμένων δράσεων του για το 2021, σας καλεί να παρακολουθήσετε τη διαδικτυακή εκδήλωση για τις Προτεραιότητες και Στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας την Τρίτη 29/06/2020 , čas 12.00-13.30. Επισυνάπτονται η πρόσκληση και το πρόγραμμα της εκδήλωσης. Συντονιστείτε θα ακολουθήσει το link για την μετάδοση στο you tube!

Lahko se tudi všeč ...