Μετάδοση της Ημερίδας «Διαγενεακή αλλά και Ενδογενεακή Δικαιοσύνη, ympäristökestävyyden ja luonnonkatastrofien ehkäisyn edistämiseksi, ilmastonmuutoksen seurauksena "

30/11/1010 päälle 17.00
Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα:
Σας καλούμε να παρακολουθήσετε σήμερα στις 17.00 την Διαδικτυακή Ημερίδα που διοργανώνουμε με θέμα:
"Sukupolvien välinen ja sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus, ympäristökestävyyden ja luonnonkatastrofien ehkäisyn edistämiseksi, ilmastonmuutoksen seurauksena "
από το παρακάτω link στο you tube:

Saatat pitää myös...