Μετάδοση της Ημερίδας «Διαγενεακή αλλά και Ενδογενεακή Δικαιοσύνη, għas-Sostenibbiltà Ambjentali u l-Prevenzjoni ta 'Diżastri Naturali, bħala konsegwenza tat-Tibdil fil-Klima "

30/11/1010 dwar 17.00
Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα:
Σας καλούμε να παρακολουθήσετε σήμερα στις 17.00 την Διαδικτυακή Ημερίδα που διοργανώνουμε με θέμα:
"Ġustizzja Interġenerazzjonali u Interġenerazzjonali, għas-Sostenibbiltà Ambjentali u l-Prevenzjoni ta 'Diżastri Naturali, bħala konsegwenza tat-Tibdil fil-Klima "
από το παρακάτω link στο you tube:

Inti tista 'ukoll tixtieq ...