Μετάδοση της Ημερίδας «Διαγενεακή αλλά και Ενδογενεακή Δικαιοσύνη, pentru durabilitatea mediului și prevenirea dezastrelor naturale, ca o consecință a schimbărilor climatice "

30/11/1010 pe 17.00
Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα:
Σας καλούμε να παρακολουθήσετε σήμερα στις 17.00 την Διαδικτυακή Ημερίδα που διοργανώνουμε με θέμα:
„Justiție intergenerațională și intergenerațională, pentru durabilitatea mediului și prevenirea dezastrelor naturale, ca o consecință a schimbărilor climatice "
από το παρακάτω link στο you tube:

Ați putea dori, de asemenea...