Μετάδοση της Ημερίδας «Διαγενεακή αλλά και Ενδογενεακή Δικαιοσύνη, pre udržateľnosť životného prostredia a prevenciu prírodných katastrof, v dôsledku zmeny podnebia “

30/11/1010 na 17.00
Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα:
Σας καλούμε να παρακολουθήσετε σήμερα στις 17.00 την Διαδικτυακή Ημερίδα που διοργανώνουμε με θέμα:
„Medzigeneračná a medzigeneračná spravodlivosť, pre udržateľnosť životného prostredia a prevenciu prírodných katastrof, v dôsledku zmeny podnebia “
από το παρακάτω link στο you tube:

Tiež sa ti môže páčiť...