Μετάδοση της Ημερίδας «Διαγενεακή αλλά και Ενδογενεακή Δικαιοσύνη, za okoljsko trajnost in preprečevanje naravnih nesreč, posledica podnebnih sprememb "

30/11/1010 na 17.00
Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα:
Σας καλούμε να παρακολουθήσετε σήμερα στις 17.00 την Διαδικτυακή Ημερίδα που διοργανώνουμε με θέμα:
"Medgeneracijska in medgeneracijska pravičnost, za okoljsko trajnost in preprečevanje naravnih nesreč, posledica podnebnih sprememb "
από το παρακάτω link στο you tube:

Lahko se tudi všeč ...