migration: Kommissionen trappar upp katastrofhjälp till Spanien och Grekland

EU-kommissionen tilldelas ytterligare katastrofhjälp av 45,6 miljoner. euro för att stödja Spanien och Grekland för att möta migration utmaningar.

Med tanke på ökade ankomster, den Spanien θα λάβει 25,6 miljoner. ευρώ προκειμένου να βελτιώσει την ικανότητα υποδοχής για αφίξεις στις νότιες ακτές της, och Ceuta och Melilla, och för att hjälpa till att öka avkastningen. Επιπλέον ποσό 20 miljoner. ευρώ έχει διατεθεί στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) att förbättra mottagningsförhållandena i Grekland, särskilt i ön Lesvos.

Mr.. Dimitris Avramopoulos, EOMMISSIONENS Migration, Inrikes frågor och medborgarna, anges: «Kommissionen fortsätter att genomföra sitt åtagande att stödja medlemsstaterna under tryck. Spanien har skett en ökning av antalet ankomster under det senaste året och vi måste intensifiera vårt stöd för att hjälpa i förvaltningen av antalet ankomster och återlämnande av dem som inte har uppehållsrätt. Även om EU-Turkiet uttalande har bidragit avsevärt till att minska antalet ankomster i Grekland, landet fortfarande står inför betydande migrationstryck, ιδίως στα νησιά. Έχει πλέον διατεθεί βοήθεια έκτακτης ανάγκης ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ προκειμένου να βοηθηθούν τα κράτη μέλη στη διαχείριση της μετανάστευσης.»

Med nya finansieringsbeslut nått ett viktigt mål milstolpe: övergripande, Kommissionen har nu mobiliserat katastrofbistånd värt άνω του 1 δισ. ευρώ för att hantera migration under den nuvarande budgetramen (2014-2020), stöd tilldelas medlemsstaterna mest drabbade, såsom Italien, Grekland, Bulgarien, Kroatien, Tyskland, Sverige och, nu, och Spanien också.

 

Spanien

  • Ποσό 24,8 miljoner. ευρώ έχει διατεθεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τον ισπανικό Ερυθρό Σταυρό για ένα έργο με στόχο την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, mat och husrum för invandrare som anländer på den södra kusten av Spanien, och Ceuta och Melilla.
  • Περαιτέρω ποσό 720 000 ευρώ έχει διατεθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να βοηθηθεί στη βελτίωση της ποιότητας των εγκαταστάσεων επιστροφής και των υποδομών για μεταφορές επιστροφής.

Η χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης που διατίθεται στην Ισπανία προστίθεται στα 692 miljoner. ευρώ που διατέθηκαν στην εν λόγω χώρα για τη διαχείριση της μετανάστευσης, gränser och säkerhet inom ramen för nationella program för perioden 2014-2020.

Grekland

  • Το επιπλέον ποσό των 20 miljoner. ευρώ που διατίθεται στην UNHCR θα χρησιμοποιηθεί για να βοηθηθεί η διαχείριση των εγκαταστάσεων υποδοχής στο νησί της Λέσβου, att stödja projekt av lokalsamhällen och för att ge ytterligare akutboende på öarna.
  • Detta belopp kommer också att användas för att förbättra skyddet av barn och informell utbildning, och för att förhindra sexuellt våld och könsrelaterat våld.

Αυτή η απόφαση χρηματοδότησης προστίθεται στη χρηματοδοτική στήριξη ύψους άνω του 1,6 δισ. ευρώ που διέθεσε η Επιτροπή από το 2015 att ta itu med migrations utmaningar i Grekland.

 

rekord

Hanteringen av gränser och invandring är kommissionens politiska prioriteringar Juncker från början av sin mandatperiod, från riktlinjer President Juncker juli 2014 som den nyligen tal State of the Union på 13 september 2017.

emellertid, omfattning och brådskande flyktingkrisen 2015-2016 överraskade Europa. För att förhindra den humanitära krisen och möjliggöra ett gemensamt svar på denna utmaning utan motstycke, och nya säkerhetshot, EU har använt alla möjliga flexibilitet inom den befintliga budgeten för mobilisering av ytterligare resurser. Πέρα από τα αρχικά κονδύλια ύψους 6,9 δισ. ευρώ για το ΤΑΜΕ και το ΤΕΑ (polisen gräns~~POS=TRUNC) för perioden 2014-2020, κινητοποιήθηκε πρόσθετο ποσό ύψους 3,9 δισ. ευρώ, δηλαδή συνολικά 10,8 δισ. ευρώ για τη μετανάστευση, förvaltning av gränser och inre säkerhet, utan även inklusive den stora mängden finansiering har mobiliserats för att ta itu med flyktingkrisen utanför EU.

Med utgångspunkt i lärdomar, Kommissionen föreslår nu att fördubbla finansieringen inom alla områden, με τη χορήγηση 10,4 δισ. ευρώ για τη μετανάστευση, 9,3 δισ. ευρώ για τη διαχείριση των συνόρων, 2,5 δισ. ευρώ για την εσωτερική ασφάλεια και 1,2 δισ. ευρώ για τον ασφαλέστερο παροπλισμό πυρηνικών δραστηριοτήτων σε ορισμένα κράτη μέλη, δηλαδή ποσό που ανέρχεται σε πάνω από 23 δισ. ευρώ συνολικά. ytterligare, stöd av EU-organ om säkerhet, της διαχείρισης των συνόρων και της μετανάστευσης θα αυξηθεί από 4,2 δισ. ευρώ σε 14 δισ. ευρώ.

 

mer information

pressmeddelande: EU: s budget: Kommissionen föreslår en betydande ökning av finansieringen för att stärka gränser och invandring

Till pressmeddelande på EU: s webbplats (Pressmeddelande på engelska)Sök efter tillgängliga översättningar av den här länkenEN•••

Du kanske också gillar...