ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-EUROPE DIRECT

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΔΑ: Ψ4ΓΑΘΟΧ-ΔΜΒ στο πλαίσιο του προγράμματος EUROPE DIRECT

ΣΜΕ.1.2020 

ΣΜΕ.1.2020-ΑΙΤΗΣΗ

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων Παρασκευή 17/07/2020.Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf.

 

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...