EUROPE DIRECT DECLARATION DECLARATION

PAGSASANAY NG EKONTO NG PAG-AARAL
upang magsumite ng mga aplikasyon para sa konklusyon
Mga kilalang Gawain ng LABOR LAW: Ψ4GATHOX-DMB sa ilalim ng programa ng EUROPE DIRECT

ΣΜΕ.1.2020

SME.1.2020-APPLICATION

Ang deadline ng aplikasyon: Biyernes 17/07/2010. Ang mga aplikasyon at pagsuporta sa mga dokumento ay dapat isumite nang elektroniko sa pdf format..

 

 

 

Maaaring gusto mo rin ...