Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ΣΜΕ

Ring for citat Lease projekt inden for rammerne af programmet Europe Direct 2018-2020.

Du kan hente Call (A.P.848 / 2019/02/21, ansættelsesmyndigheden:6R1KTHOCH-KIG, KIMDIS:19PROC004502440) Futures på nedenstående link:

CALL Futures 2019- SAA 6R1KTHOCH-KIG

Υποβολή Προτάσεων μέχρι και Δευτέρα 4/3/2019, tid 14.00 personligt eller via mail (anbefalet).

Du vil måske også kunne lide...