„12 hymnów narodowych Europy”

(przełożone).

Region Tesalia oraz Funduszu Rozwoju Regionalnego Tesalii, w ramach europejskich działań Centrum Informacji Europe Direct - «» Tesalia we współpracy z Instytutem Francuskim Larissa, miejska firma non-profit „Artfools”, sieć „Teachers4Europe” Szkolnictwo podstawowe n. Larissa i Centrum Kultury Nauczycieli n. Larissa, oferuje materiały cyfrowe, Płyta DVD, do dzieci, 7 aż 17 roku, z okazji Dnia Europy oraz ze względu na szczególne warunki dotyczące koronawirusa.

Akcja miała odbyć się w Dzień Europy, ale został przełożony z powodu pandemii, dostosowane i będą rozdawane bezpłatnie, DVD z 12 hymny narodowe, Państwa członkowskie Unii Europejskiej, dla uczniów szkół podstawowych i średnich regionu Tesalii. Płyta DVD zostanie przekazana tym, którzy mają dzieci lub wnuki, z 22 grudzień, z Centrum Kultury Nauczycieli n. Larissa (e-mail: pokel.larisas. @gmail.com odpowiedzialny za POKEL, Evdokia Poimenidou, mobilny. 6974578900). Dysk cyfrowy zawiera 12 hymny narodowe państw, Grecja, Francja, Włochy, Niemcy, Austria, Belgia, Niderlandy, Dania, Szwecja, Finlandia, Irlandia i Polska, jest w formie orkiestrowej, podczas gdy teksty hymnów są wyświetlane w tym samym czasie, w odpowiednich językach, funkcjonować jako narzędzie do nauki.

 

Może Ci się spodobać...