30 Административни служители в областта на защита на личните данни

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира открит конкурс, въз основа на квалификация и изпити, да състави резервна таблица за набиране на персонал, от която Европейският надзорен орган по защита на данните може да набира нови членове на обществеността (функционална група AD).

Задачите включват изготвянето на доклади, становища, насоки, препоръки, най-добри практики и решения, с цел да се гарантира по тълкуването и прилагането на регламенти (ЕО) не. 45/2001 (която в момента е в процес на преразглеждане) и (НА) 2016/679 (Общ регламент за поверителност) на Европейския парламент и на Съвета и на Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на полицията данни, и съответното законодателство на ЕС, и да се следи развитието на политиките и законодателството по отношение на защитата на личните данни.

Желан брой лауреати: 30

Краен срок за регистрация: 11 септември 2018 за 12.00 (обед), CET.

свързаната връзка:
HTTPS://eur-lex.europa.eu/

Може да харесате още...