30 pracowników administracyjnych w zakresie ochrony danych

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) organizuje otwarty konkurs, na podstawie kwalifikacji i egzaminów, για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων από τον οποίο ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων μπορεί να προσλαμβάνει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (Grupa funkcyjna AD).

Zadania obejmują przygotowanie raportów, opinie, wytyczne, zalecenia, najlepsze praktyki i decyzje w celu zapewnienia wykładni i stosowania rozporządzeń (EC) nie. 45/2001 (który jest obecnie rozpatrywany) i (OF) 2016/679 (Ogólne rozporządzenie prywatności) Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy (UE) 2016/680 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych policji, oraz inne istotne przepisy UE, oraz do monitorowania rozwoju polityki i prawodawstwa w zakresie ochrony danych osobowych.

Pożądany liczba laureatów: 30

termin rejestracji: 11 wrzesień 2018 na 12.00 (południe), CET.

Odnośnik:
https://eur-lex.europa.eu/

Może Ci się spodobać...