30 Administratívnych pracovníkov v oblasti ochrany údajov

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) organizuje verejné výberové, na základe kvalifikácie a skúšok, για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων από τον οποίο ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων μπορεί να προσλαμβάνει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (funkčná skupina AD).

Úlohy zahŕňajú prípravu správ, názory, pokyny, odporúčanie, osvedčené postupy a rozhodnutí s cieľom zabezpečiť výkladu a vykonávania nariadenia (EC) žiadny. 45/2001 (ktorý je v súčasnosti predmetom preskúmania) a (OF) 2016/679 (Všeobecné nariadenie o ochrane súkromia) Európsky parlament a Rada a smernice (EÚ) 2016/680 Európskeho parlamentu a Rady o ochrane policajných údajov, a iných príslušných právnych predpisov EÚ, a sledovať vývoj politiky a legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov.

Požadovaný počet laureátov: 30

termín registrácie: 11 septembra 2018 na 12.00 (poludnie), CET.

súvisiace odkaz:
https://eur-lex.europa.eu/

Tiež sa ti môže páčiť...