30 Administrativ personal inom dataskydd

Europeiska rekryteringsbyrån (EPSO) anordnar ett allmänt uttagningsprov, baserad på meriter och prov, för att upprätta en reservlista som Europeiska datatillsynsmannen kan utse nya medlemmar av allmänheten (tjänstegrupp AD).

Uppgifterna omfattar utarbetandet av rapporter, yttranden, riktlinjer, rekommendationer, bästa praxis och beslut för att säkerställa tolkning och tillämpning av förordningarna (EG) ingen. 45/2001 (som för närvarande är föremål för översyn) och (AV) 2016/679 (Allmänna förordningen för Privacy) Europaparlamentets och rådets direktiv och (EU) 2016/680 Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för polisuppgifter, och annan relevant EU-lagstiftning, och övervaka den politiska utvecklingen och lagstiftning om skydd av personuppgifter.

Önskat antal godkända sökande: 30

tidsfristen för registrering: 11 september 2018 på 12.00 (middagstid), CET.

relaterade länkar:
https://eur-lex.europa.eu/

Du kanske också gillar...