Πίνακας Απορριπτέων Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 428 08/02/2016

Δημοσιεύεται ο πίνακας απορριπτέων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με Α.Π.428-8/2/2016.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έχει παρέλθει.

Huwebes 24/03/2016 θα γίνει η συνέντευξη όσων έχουν τα απαιτούμενα προσόντα με βάση την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με Α.Π.428-8/2/2016.

Download: Αρχείο Πίνακα Απορριπτέων

Maaaring gusto mo rin ...