Πίνακας Υποψηφίων προς Συνέντευξη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 428 08/02/2016

Δημοσιεύεται ο Πίνακας Υποψηφίων προς συνέντευξη για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με Α.Π.428-8/2/2016.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 24/03/2016.

Hent: Πίνακας Υποψηφίων προς συνέντευξη

Du vil måske også kunne lide...