6ο DELOVNA DELA IN MOBILNOST EU

ponedeljek 12 december 2022 11.00 am.

Το Ελληνικό Δίκτυο των EUROPE DIRECT, με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της EE στην Ελλάδα και του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, διοργανώνει το 6ο EU Jobs and Mobility Roadshow την Δευτέρα 12 december 11:00 am. μέσω της σελίδας του Roadshow στο FacebookLahko se tudi všeč ...