Κινητικότητα για σπουδές & Πρακτική άσκηση» Erasmus+ στο T.Ε.Ι. Tesalija

SPOROČILO ZA JAVNOST

EUROPE DIRECT REGIJA THESSALY

V SKLADU Z udeležbo na dogodkih

21 & 23 maj 2018

"Mobilnost za študij & Πρακτική άσκηση» Erasmus+»

T.E.I. Tesalija

Evropski informacijski center Europe Direct Tesalija, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας θα πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις σε Καρδίτσα και Λάρισα ενημέρωσης για το πρόγραμμα Erasmus+ στις παρακάτω ώρες:

Karditsa 21 maj

14:00 AM v Avditoriju oddelku. oblikovanje & tehnologija lesa & Επίπλων

 

Larissa 23 maj

-12:00 πμ στο χώρο του Τ.Ε.Ι. Tesalija

Lahko se tudi všeč ...