категория: новини

Безопасни ваксини COVID-19 за европейците

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα μας ενημερώνει! Διαβάστε για τα εμβόλια στον παρακάτω σύνδεσμο: HTTPS://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_el

КОЛЕДНО ИНТЕРНЕТНО СЕЛО ОТ РЕГИОНА НА СОЛИ

Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού για το Χριστουγεννιάτικο Διαδικτυακό Χωριό της Θεσσαλίας Αυτά τα Χριστούγεννα είναι διαφορετικά μπορούμε,въпреки това, να τα κάνουμε εξαιρετικά! Από απόσταση, αλλά μαζί! Με στόχο τα παιδιά να ζήσουν και φέτος...

"12 национални химна на Европа"

(отложено). В района на Тесалия и Фонда за регионално развитие на Тесалия, като част от Центъра на европейските информационни дейности - «Европа Директно» Тесалия в сътрудничество с Френския институт Лариса, την...

Спортен туризъм и перспективи за развитие за региона на Тесалия

Διαδικτυακή ημερίδα για τον Αθλητικό Τουρισμό στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Района на Тесалия, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EuropeDirect Thessaly το Επιμελητήριο Λάρισας και ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων ν. Λάρισας διοργανώνουν διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Αθλητικός Τουρισμός...

ЕРАЗЪМ СЕМИНАР

В четвъртък 10 декември 2020 и нататък 5:00 ч (следобед), катедрата по агрономия и земеделие по агротехнологии на Университета в Тесалия и Europe Direct на региона на Тесалия организират онлайн информационна лаборатория (Работилница) για το...

ДЕН НА ДЕТСКАТА КНИГА (РЕГУЛИРАНЕ…)

Възможност за малки и големи да влязат в контакт със света на детските книги и да могат да пътуват през разказването на традиционни приказки сега, когато живеем у дома заради; Αφήγηση 3...

Излъчване на конференцията „Правосъдие между поколенията и вътрешните уязвимости, за устойчивост на околната среда и предотвратяване на природни бедствия, като последица от изменението на климата "

30/11/1010 за 17.00 Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα: Σας καλούμε να παρακολουθήσετε σήμερα στις 17.00 την Διαδικτυακή Ημερίδα που διοργανώνουμε με θέμα: „Междуправителствено правосъдие и правосъдие между поколенията, για την Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα και την αποτροπή Φυσικών...