Κατηγορία: Προκηρύξεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-EUROPE DIRECT(ΑΔΑ: Ψ4ΓΑΘΟΧ-ΔΜΒ))

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-EUROPE DIRECT(ΑΔΑ: Ψ4ΓΑΘΟΧ-ΔΜΒ))

  Πίνακας Κατάταξης Κωδ.Απασχόλησης 101 Πίνακας Κατάταξης Κωδ.Απασχόλησης 102

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-EUROPE DIRECT

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-EUROPE DIRECT

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΔΑ: Ψ4ΓΑΘΟΧ-ΔΜΒ στο πλαίσιο του προγράμματος EUROPE DIRECT ΣΜΕ.1.2020  ΣΜΕ.1.2020-ΑΙΤΗΣΗ Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων Παρασκευή 17/07/2020.Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ΣΜΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ΣΜΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύναψη Μίσθωσης Έργου στα πλαίσιο του προγράμματος Europe Direct 2018-2020. Μπορείτε να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α.Π.848/21-02-2019, ΑΔΑ:6Ρ1ΚΘΟΧ-ΚΙΓ, ΚΗΜΔΗΣ:19PROC004502440) για ΣΜΕ από τον παρακάτω σύνδεσμο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΜΕ 2019- ΑΔΑ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Κέντρα Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ)

  Τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης συμβάλλουν στις δραστηριότητες επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με στόχο την καλύτερη επικοινωνία με τους πολίτες, ιδίως με την ακαδημαϊκή κοινότητα σε τοπικό και...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Europe Direct Περιφέρειας Θεσσαλίας στα πλαίσια της συμμετοχής του στη διοργάνωση της Χριστουγεννιάτικης Γιορτής της Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα «Χριστούγεννα στην Ευρώπη» προτίθεται να προμηθευτεί δώρα για τα παιδιά των εργαζομένων της Περιφέρειας...

Πίνακας Κατάταξης 428-08/02/2016

Πίνακας Κατάταξης 428-08/02/2016

Κατεβάστε τον Πίνακα Κατάταξης

Πίνακας Υποψηφίων προς Συνέντευξη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 428 08/02/2016

Πίνακας Υποψηφίων προς Συνέντευξη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 428 08/02/2016

Δημοσιεύεται ο Πίνακας Υποψηφίων προς συνέντευξη για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με Α.Π.428-8/2/2016. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 24/03/2016. Download: Πίνακας Υποψηφίων προς συνέντευξη

Πίνακας Απορριπτέων Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 428 08/02/2016

Πίνακας Απορριπτέων Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 428 08/02/2016

Δημοσιεύεται ο πίνακας απορριπτέων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με Α.Π.428-8/2/2016. Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έχει παρέλθει. Την Πέμπτη 24/03/2016 θα γίνει η συνέντευξη όσων έχουν τα απαιτούμενα προσόντα με βάση την Πρόσκληση Εκδήλωσης...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 08/02/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 08/02/2016

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.