Κατηγορία: Χωρίς κατηγορία

The impact of Cohesion Policy in Greece

The impact of Cohesion Policy in Greece

Στις 26/5/2015 σεμινάριο που έγινε από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα πάνω σε θέματα επικοινωνίας. “The impact of Cohesion Policy in Greece: communicating results and priorities” Seminar for Greek ERDF and ESF...