Hrou objavil EÚ, prostredníctvom Európskeho kútika pre vzdelávanie!!

Tiež sa ti môže páčiť...