Robím vlastné puzzle pre Európu

TLAČOVÁ SPRÁVA

EUROPE DIRECT REGIÓN Tesália

POD účasť na akciách

sobota 19 máj 2018

"Robím vlastné puzzle pre Európu"

Francúzsky Institute of Larissa

 

Oblasť Tesália a fond regionálneho rozvoja Tesália, ako súčasť Centra európskych informačných podujatí - «Europe Direct» Tesália v spolupráci s Kultúrnym centrom školský zákon. Larissa, Francúzsky inštitút of Larissa a Larissa International Film Festival «Artfools», dokončená aktivita pri príležitosti Dňa Európy : "Robím vlastné puzzle pre Európu", patio oblasť Francúzskeho inštitútu.

Mladí študenti a deti, záhrada Francúzskeho inštitútu, vytvoril, niečo sami, s náterových hmôt, ceruzky, pastelky a markery, na hotovú puzzle, pri príležitosti Dňa Európy. Táto udalosť mala súťažnú povahu a vzhľadom ku všetkým účastníkom, podielový list a upomienkový darček.

Tiež sa ti môže páčiť...