#ReadyToChange – plastu na jedno použitie: Ste pripravení na zmenu;

Aby sa zvýšilo povedomie o udržateľných alternatív k plastových výrobkov na jedno použitie, na 5 jún 2018 Európska komisia začala kampaň na verejnosti. Kampaň sa začala pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia, ktorý tento rok malo tému "znečistenie Porážka z plastu" (“Poraziť plastové znečistenia”). Kampaň sa zameriava na dôsledky, ktoré spôsobujú rôzne druhy plastu na jedno použitie, zvýraznenie udržateľný, dostupné a cenovo dostupné alternatívy sú kľúčom k riešeniu problému.

Kampaň vrhá svetlo na rôzne druhy plastových jednorazových položiek, ktorý zahŕňa tampóny, transportné vaky, kávové šálky a viečka, steblá, príbory, palice lízanky a cukrovinky obalov od, a plastové fľaše.

súvisiace odkaz:
https://www.bereadytochange.eu

Tiež sa ti môže páčiť...